วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งานที่ 2 จำนวน 10 คะแนน

งานที่ 2 
จากภาพต่อไปนี้ ให้นักเรียนอธิบายการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ส่งงานไม่เกินวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ส่งที่ E-mail krusodi.ns@gmail.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น