วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

54097474

                                                               สอบปลายภาค คะแนน คลิ๊ก


54097474

นักนักเรียนอ่านแล้วหาคำตอบ จดในสมุด

คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง

33650242

                                                                       สอบ เก็บคะแนน คลิ๊ก


33650242

นักนักเรียนอ่านแล้วหาคำตอบ จดในสมุด

คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง

https://sites.google.com/site/srikandathosungnoent/khwam-hmay-khxng-kar-suxsar-khxmul

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

ข้อกลางภาค

แนวข้อสอบ กลางภาค คลิ๊ก

18413836

นักนักเรียนอ่านแล้วหาคำตอบ จดในสมุด

คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง

https://sites.google.com/site/srikandathosungnoent/khwam-hmay-khxng-kar-suxsar-khxmul

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งานที่ 2 จำนวน 10 คะแนน

งานที่ 2 
จากภาพต่อไปนี้ ให้นักเรียนอธิบายการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ส่งงานไม่เกินวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ส่งที่ E-mail krusodi.ns@gmail.com